Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Defensie - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen74173
Vorderingen buiten begrotingsverband51287
Schulden buiten begrotingsverband276118
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen246170
Extra-comptabele schulden58351
Voorschotten2901707
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen9522648
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld13130454
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (412 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen0699699
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten343033430368606
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen099419941
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld343034494379246Nee
Brontabel als csv (446 bytes)