Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van BHOS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Vorderingen buiten begrotingsverband0
Begrotingsreserves113222
Schulden buiten begrotingsverband0
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen1632641
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten3731681
Garantieverplichtingen2583777
Andere verplichtingen5804878
Deelnemingen158486
Totaal beoordeeld14024685
Brontabel als csv (376 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Begrotingsreserves000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (440 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Begrotingsreserves0316316
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen5050100
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten031363136
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen406640668132
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld4116756811684Nee
Brontabel als csv (473 bytes)