Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van BHOS - Afgerekende voorschotten

Afgerekende voorschotten - Verantwoorde bedragen

Afgerekende voorschotten - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Totaal afgerekende voorschotten2224959
Brontabel als csv (69 bytes)

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten131003878851888Nee
Brontabel als csv (114 bytes)

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten000Nee
Brontabel als csv (102 bytes)