Actualisering website kredietcrisis

Brief aan de Tweede Kamer met de volgende aandachtspunten: modernisering Belastingdienst en IT-legacy, publieke verantwoording, toezicht op grote banken; afdrachten aan de Europese Unie en de 30%-regeling. Verder staan we kort stil bij de actualisatie van ons webdossier Kredietcrisis .