Advies over Voorontwerp voor een Klimaatwet

Welke rol kan en wil de Algemene Rekenkamer spelen in het geven van inzicht in de voortgang van het gevoerde klimaatbeleid? We beantwoorden de vraag van de heren Samson en Klaver om advies over een Voorontwerp voor een Klimaatwet.