Gericht aandacht voor thema’s in verantwoordingsonderzoek

Op de derde woensdag van mei zal de Algemene Rekenkamer weer het verantwoordingsonderzoek aan de Tweede Kamer aanbieden en publiceren. Daarin wordt het presteren en functioneren van de rijksoverheid over het jaar 2018 beoordeeld, ook in financiële zin. Op 4 oktober 2014 is in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven welke onderwerpen bij dat omvangrijke onderzoek extra aandacht krijgen.
 

De Tweede Kamer zelf heeft de ministers gevraagd ditmaal extra aandacht in hun jaarverantwoordingen te geven aan de onderbouwing van ramingen van inkomsten en uitgaven.
De Algemene Rekenkamer zal de financiële informatie, de bedrijfsvoering en de totstandkoming van de beleidsinformatie onderzoeken. Daarnaast zal voor een aantal onderwerpen waar het kabinet extra geld voor uittrekt (intensiveringen) aanvullend onderzoek worden gedaan.

Verantwoordingsonderzoek

De rijksoverheid ontvangt jaarlijks zo’n 280 miljard euro. En geeft ook ongeveer 280 miljard euro uit.  Op Verantwoordingsdag brengt de Algemene Rekenkamer in kaart of de overheid dat zinnig, zuinig en zorgvuldig doet. 

Dat gaat als volgt: 
 Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, presenteren de ministers hun begrotingen en nieuwe plannen voor het komende jaar.  Anderhalf jaar later, als al het geld is uitgegeven, brengen de ministers hun jaarverslagen uit op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. De Algemene Rekenkamer controleert de jaarverslagen als onafhankelijke controleur. De Algemene Rekenkamer geeft inzicht of burgers waar krijgen voor hun geld.
 Door drie vragen te stellen:

  •  Is het geld volgens de regels besteed?
  •  Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?
  •  En levert het beleid ook het beloofde resultaat op? 

 De Algemene Rekenkamer velt daarover een onafhankelijk oordeel. Op deze manier helpen we de Tweede Kamer met het controleren van het kabinet. En weten burgers of hun belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. Op rekenkamer.nl kun je lezen hoe het kabinet het ‘t afgelopen jaar heeft gedaan. De Algemene Rekenkamer geeft meer inzicht in het presteren en functioneren van de rijksoverheid. 

Omdat we vinden dat inzicht de basis is voor vertrouwen.