Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 De Koning

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2023 en de bedrijfsvoering van De Koning.

Onze conclusies

De minister-president beoordeelt of de kosten die de koning maakt ‘persoonlijke uitgaven’ of ‘functionele uitgaven’ zijn. De minister-president maakt ook een afweging tussen transparantie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Koning. Deze afweging bepaalt tot op welk detail inzicht in de kosten van het koningschap wordt gegeven in het jaarverslag.

Berekening A- en B-component is juist

De grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis zijn juist berekend en de juiste bedragen zijn uitbetaald. De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij de uitkering die zij sinds haar 18e verjaardag ontvangt, terug zal betalen tot het einde van haar studie. Ook haar vergoeding voor onkosten zal zij terugbetalen, zolang zij geen hoge kosten heeft. Wij hebben vastgesteld dat zij in 2023 het juiste bedrag heeft ontvangen en volledig heeft terugbetaald.

Declaratie functionele uitgaven is juist

Functionele uitgaven mag de koning declareren. Daarbij wil hij geen risico lopen dat hij uitgaven ten onrechte declareert. Daarom vinden verschillende controles plaats, voordat een uitgave gedeclareerd wordt. Wij hebben de declaratie van de functionele uitgaven ook gecontroleerd en geen onjuistheden aangetroffen.

Een deel van het geld is door de koning opzijgezet voor uitgaven in de toekomst. Dat gebeurt in de vorm van een bestemmingsreserve.
Voordat de koning een bestemmingsreserve mag vormen, moet er een plan worden gemaakt, waarin staat waar hij het geld in de toekomst aan gaat uitgeven. Het geld wordt geoormerkt, zodat het niet aan andere doelen besteed mag worden. Wij hebben geconstateerd dat voor alle bestemmingsreserves toereikende plannen zijn en dat reserves in 2023 zijn gebruikt in overeenstemming met het vooraf gestelde doel.

Samenvattend financieel oordeel bij het Jaarverslag 2023 van de Koning

De Koning 2023 - Samenvattend Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer