Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.

Onze conclusies

De Eerste Kamer en Tweede Kamer beheren zelf hun begroting en administraties. De minister van BZK heeft hierbij een beheersverantwoordelijkheid. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft de informatiebeveiliging verbeterd. In het financieel beheer en het IT-beheer van de Tweede Kamer, en in het kunstbeheer van beide Kamers zien wij verbeteringen, maar er zijn ook nog risico’s die onvoldoende worden beheerst.

Financieel beheer Tweede Kamer is verbeterd maar nog niet helemaal op orde

De Tweede Kamer heeft in 2022 het financieel beheer verbeterd, maar het is nog niet op orde.
We handhaven daarom de onvolkomenheid. De Tweede Kamer heeft in 2022 de financiële functie versterkt en de interne controle opgestart. We constateren echter nog diverse bevindingen in de verplichtingen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer nog onvoldoende maatregelen genomen om te borgen dat bij de afgifte van prestatieverklaringen ook de stukken worden bewaard waarin deze zijn onderbouwd.

Kunstbeheer van zowel de Eerste als de Tweede Kamer behoeft nog aandacht

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer beschikt over een kunstcollectie die zij zelf beheren.
Deze kunstcollecties hebben een financiële en cultureel-historische waarde. Als het beheer niet goed is, bestaat het risico van vermissing, diefstal, beschadiging en onnodig kwaliteitsen kwantiteitsverlies. Beide organisaties zijn zich bewust van goed kunstbeheer en zijn hier in 2022 ook mee bezig geweest. Desondanks is het kunstbeheer bij de Eerste en Tweede Kamer nog niet op orde. Het kunstbeheer bij de Eerste Kamer blijft daarom een onvolkomenheid en bij de Tweede Kamer een aandachtspunt.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van de Staten-Generaal

SG Financieel oordeel

Onvolkomendheden bij de Staten-Generaal

SG Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer