Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Provinciefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Provinciefonds.

Onze conclusies

Provincies ontvangen geld van de rijksoverheid uit het provinciefonds. Het provinciefonds bevat indicatoren en criteria waarmee wordt bepaald hoeveel geld iedere provincie ontvangt.
Met de bijdrage uit het provinciefonds financieren provincies een deel van hun uitgaven. De Gedeputeerde Staten leggen over deze uitgaven verantwoording af aan de Provinciale Staten.

De minister van BZK en de minister van Financiën beheren het provinciefonds. In het jaarverslag van het provinciefonds is te zien hoeveel geld is uitgegeven, ontvangen of toegezegd. De financiële informatie in het jaarverslag is volgens de regels tot stand gekomen en de getallen kloppen.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het provinciefonds

Provinciefonds Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister