Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onze conclusies

Begrotingshoofdstuk IIB bestaat uit 8 relatief kleine organisaties die elk een zelfstandige positie innemen binnen de rijksoverheid. Voor hun begroting en verantwoording moeten zij zich houden aan de eisen die horen bij hun wettelijke taak en aan de eisen uit de Comptabiliteitswet. In het financieel beheer van de organisaties zien wij verbeteringen.

Informatiebeveiliging bijna overal op orde

Ministeries in Nederland moeten voor hun informatiebeveiliging voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze normen gelden niet voor de Overige Hoge Colleges van Staat en de Kiesraad, maar zij hebben wel de ambitie om hieraan te voldoen.
De Raad van State en de Algemene Rekenkamer hebben hun informatiebeveiliging in 2022 op orde gebracht. De onvolkomenheden zijn bij deze 2 organisaties opgelost.

Informatiebeveiliging Nationale ombudsman beperkt verbeterd

De Nationale ombudsman heeft in 2022 beperkte voortgang laten zien in de informatiebeveiliging.
De risico’s van informatiebeveiliging worden nog onvoldoende beheerst. Daarom handhaven wij de onvolkomenheid en vragen hier aandacht voor van de Nationale ombudsman.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

HoCoSta Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

HoCoSta Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister