Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Nationaal Groeifonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Nationaal Groeifonds.

Onze conclusies

Het kabinet verwacht dat er in de toekomst meer geld nodig is voor bijvoorbeeld zorg, het klimaat en de pensioenen. Daarom wil het kabinet met het Nationaal Groeifonds (NGF) het verdienvermogen duurzaam versterken, door extra investeringen in onder andere kennis en innovatie. Tot en met het begrotingsjaar 2022 werd het geld uit het NGF naar de departementale begrotingen overgeheveld van ministers die de goedgekeurde projecten uitvoeren en verantwoorden. In het jaarverslag over 2022 van het NGF is geen financiële verantwoordingsinformatie opgenomen. Daarom geven we geen financieel oordeel bij dit jaarverslag. Per 1 januari 2023 krijgt het NGF de vorm van een begrotingsfonds en zal het jaarverslag 2023 wél financiële verantwoordingsinformatie bevatten.

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister