Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Mobiliteitsfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Infrastructuurfonds.

Onze conclusies

De bewindslieden kunnen beter richting geven aan waar de publieke euro uit het Mobiliteitsfonds het beste besteed is. Dat is belangrijk omdat het om veel belastinggeld gaat en mobiliteitsmaatregelen burgers en bedrijven raken in hun dagelijks leven. In ons rapport bij het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan we daar verder op in. In § 4.1 van dit rapport vragen we aandacht voor de indeling van de begroting van het Mobiliteitsfonds.

Dit is het eerste jaarverslag over het Mobiliteitsfonds. In het Mobiliteitsfonds zit veel belastinggeld: € 133 miljard voor de periode 2022-2036.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Mobiliteitsfonds

Mobiliteitsfonds Financieel oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer