Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 van het Gemeentefonds.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën leggen in hun jaarverslag over het gemeentefonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken met betrekking tot het gemeentefonds.

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het gemeentefonds zijn positief.

Verder in het rapport

Na hoofdstuk 2 over feiten en cijfers, werken we in de volgende hoofdstukken de conclusies verder uit:

  • Oordeel over financiële verantwoordingsinformatie (hoofdstuk 3);
  • Oordeel over de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie (hoofdstuk 4);
  • Oordeel over de totstandkoming van de beleidsinformatie (hoofdstuk 5);
  • Reactie minister (hoofdstuk 6).