Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Deltafonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 van het Deltafonds.

Onze conclusies

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) legt in haar jaarverslag over het Deltafonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het Deltafonds zijn positief.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Oordeel over financiële verantwoordingsinformatie (hoofdstuk 3);
  • Oordeel over de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie (hoofdstuk 4);
  • Oordeel over de totstandkoming van de beleidsinformatie (hoofdstuk 5);
  • Reactie minister (hoofdstuk 6).