Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het BES-Fonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 van het BES-fonds.

Onze conclusies

Het BES-fonds is op orde

De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen samen de BES-eilanden. Ze ontvangen via het BES-fonds middelen van het Rijk om hun taken uit te voeren, zoals gemeenten middelen ontvangen uit het Gemeentefonds. Onze oordelen over de beleidsinformatie, bedrijfsvoeringsinformatie en financiƫle informatie in het jaarverslag van het BES-fonds 2015 zijn positief.

In het rapportwerken wij bovenstaande conclusies verder uit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 25 april 2016 gereageerd op ons conceptrapport.