Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Provinciefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het Provinciefonds.