Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van LNV - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit370.179
Totaal370.179

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (96 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit3.9181774.095
Totaal3.9181774.095Nee

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (149 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit3.04403.044
Totaal3.04403.044Nee

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (145 bytes)