Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van Financiën - Uitgaven + ontvangsten**

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Belastingen149.201.865
2. Financiële markten60.393
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector1.952.042
4. Internationale financiële betrekkingen270.592
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen509.410
6. BTW-compensatiefonds3.564.608
8. Apparaat kerndepartement337.633
9. Douane426.152
10. Nog onverdeeld0
Totaal156.322.695
Brontabel als csv (416 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Belastingen220.709325.107545.816Nee
2. Financiële markten000Nee
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector000Nee
4. Internationale financiële betrekkingen000Nee
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen000Nee
6. BTW-compensatiefonds000Nee
8. Apparaat kerndepartement0925925Nee
9. Douane5474.8655.412Nee
10. Nog onverdeeld000Nee
Totaal221.257330.896552.153Ja*

* O.b.v. een niet te kwantificeren onzekerheid over de volledigheid van de belastingontvangsten.

Brontabel als csv (512 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Belastingen34.232107.164141.396Nee
2. Financiële markten000Nee
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector000Nee
4. Internationale financiële betrekkingen000Nee
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen000Nee
6. BTW-compensatiefonds000Nee
8. Apparaat kerndepartement000Nee
9. Douane2.0472.0474.094Nee
10. Nog onverdeeld000Nee
Totaal36.279109.211145.490Nee
Brontabel als csv (508 bytes)

** Om recht te doen aan de systematiek dat de uitgaven en ontvangsten van het BTW-compensatiefonds over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk zijn is de tolerantiegrens gerelateerd aan alleen de uitgaven. De ontvangsten zijn gelijk aan de uitgaven omdat de terugbetaalde btw-bedragen tevens belastinginkomsten zijn.