Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van Financiën - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen59.191
Begrotingsreserves514.025
Vorderingen buiten begrotingsverband8.341
Schulden buiten begrotingsverband282.830
Openstaande rechten42.112.474
Vorderingen3.988.376
Schulden0
Voorschotten217.606
Garantieverplichtingen219.168.695
Andere verplichtingen5.119.659
Deelnemingen38.878.642
Totaal310.349.839
Brontabel als csv (396 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen5640564
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband01414
Schulden buiten begrotingsverband08787
Openstaande rechten000
Vorderingen057.81357.813
Schulden000
Voorschotten02.1502.150
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal56460.06460.628Nee
Brontabel als csv (432 bytes)