Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van Koninkrijksrelaties - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen88.935
Vorderingen buiten begrotingsverband759
Schulden buiten begrotingsverband1.781
Openstaande rechten0
Vorderingen1.299.028
Schulden0
Voorschotten389.921
Garantieverplichtingen1.877
Andere verplichtingen295.664
Deelnemingen0
Totaal2.077.965
Brontabel als csv (343 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten1.1468832.029
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal1.1468832.029Nee
Brontabel als csv (464 bytes)