Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van OCW - Verplichtingen

Verplichtingen - Verantwoord bedrag

Verplichtingen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1 . Primair onderwijs12.054.624
3 . Voortgezet onderwijs9.533.455
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie5.275.175
6 . Hoger beroepsonderwijs3.552.945
7 . Wetenschappelijk onderwijs5.422.362
8 . Internationaal beleid12.426
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid178.784
11 . Studiefinanciering5.317.390
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten76.013
13 . Lesgelden12.831
14 . Cultuur564.102
15 . Media1.126.387
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid1.154.701
25 . Emancipatie4.305
91 . Nominaal en onvoorzien0
95 . Apparaat Kerndepartement266.515
Totaal44.552.015
Brontabel als csv (654 bytes)

Verplichtingen - Rechtmatigheid

Verplichtingen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1 . Primair onderwijs1.597143.361144.958Nee
3 . Voortgezet onderwijs150.62879.764230.392Nee
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie13.0184.69217.711Nee
6 . Hoger beroepsonderwijs000Nee
7 . Wetenschappelijk onderwijs015.21015.210Nee
8 . Internationaal beleid03.9033.903Ja
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid7.2492.2989.546Ja*
11 . Studiefinanciering0382382Nee
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten0195195Nee
13 . Lesgelden000Nee
14 . Cultuur18.74015.44734.187Ja
15 . Media07.2597.259Nee
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
25 . Emancipatie000Nee
91 . Nominaal en onvoorzien000Nee
95 . Apparaat Kerndepartement1.18801.188Nee
Totaal192.420272.510464.930Nee

* o.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (842 bytes)

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1 . Primair onderwijs000Nee
3 . Voortgezet onderwijs000Nee
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie1.20901.209Nee
6 . Hoger beroepsonderwijs000Nee
7 . Wetenschappelijk onderwijs000Nee
8 . Internationaal beleid000Nee
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
11 . Studiefinanciering0894894Nee
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
13 . Lesgelden000Nee
14 . Cultuur000Nee
15 . Media000Nee
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid7110711Nee
25 . Emancipatie000Nee
91 . Nominaal en onvoorzien000Nee
95 . Apparaat Kerndepartement000Nee
Totaal1.9208942.814Nee
Brontabel als csv (736 bytes)