Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1 . Primair onderwijs11.788.169
3 . voortgezet onderwijs9.018.804
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie4.657.938
6 . Hoger beroepsonderwijs3.403.819
7 . Wetenschappelijk onderwijs5.132.361
8 . Internationaal beleid12.799
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid180.380
11 . Studiefinanciering6.231.731
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten79.476
13 . Lesgelden258.558
14 . Cultuur965.110
15 . Media1.210.792
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid1.252.135
25 . Emancipatie12.690
91 . Nominaal en onvoorzien0
95 . Apparaat Kerndepartement268.297
Totaal44.473.059
Brontabel als csv (656 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1 . Primair onderwijs000Nee
3 . voortgezet onderwijs000Nee
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie000Nee
6 . Hoger beroepsonderwijs000Nee
7 . Wetenschappelijk onderwijs000Nee
8 . Internationaal beleid000Nee
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
11 . Studiefinanciering000Nee
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
13 . Lesgelden000Nee
14 . Cultuur41.459041.459Nee
15 . Media000Nee
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
25 . Emancipatie000Nee
91 . Nominaal en onvoorzien000Nee
95 . Apparaat Kerndepartement000Nee
Totaal41.459041.459Nee
Brontabel als csv (730 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1 . Primair onderwijs000Nee
3 . voortgezet onderwijs000Nee
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie000Nee
6 . Hoger beroepsonderwijs000Nee
7 . Wetenschappelijk onderwijs000Nee
8 . Internationaal beleid000Nee
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
11 . Studiefinanciering000Nee
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
13 . Lesgelden000Nee
14 . Cultuur000Nee
15 . Media000Nee
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid7110711Nee
25 . Emancipatie000Nee
91 . Nominaal en onvoorzien000Nee
95 . Apparaat Kerndepartement000Nee
Totaal7110711Nee
Brontabel als csv (718 bytes)