Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van BZ - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen52.969
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband90.813
Schulden buiten begrotingsverband98.340
Openstaande rechten0
Vorderingen8.961
Schulden230
Voorschotten370.445
Garantieverplichtingen176.743
Andere verplichtingen1.291.812
Deelnemingen22.070
Totaal2.112.383
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband06.8206.820
Schulden buiten begrotingsverband0468468
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten2.25102.251
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal2.2517.2889.540Nee
Brontabel als csv (525 bytes)