Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van BZK - Afgerekende voorschotten

Afgerekende voorschotten

Afgerekende voorschotten Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Totaal afgerekende voorschotten4765424,4
Brontabel als csv (71 bytes)

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten725262444796973Nee
Brontabel als csv (114 bytes)

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten000Nee
Brontabel als csv (102 bytes)