Comptabiliteitswet

De Comptabiliteitswet regelt de financiële gang van zaken binnen ministeries en tussen de ministers en het parlement.

De Comptabiliteitswet schrijft ook de taken van de Algemene Reken­kamer voor. Deze wet draagt de Algemene Rekenkamer onder meer op om jaarlijks te onderzoeken of de jaarverslagen van de ministeries voldoen aan een aantal nader omschreven eisen. Het overgangsrecht in de CW 2016 (artikel 10.2) betekent dat de CW2001 van toepassing blijft op de jaarverslagen 2017 en 2018.