Databestanden passend onderwijs

In het rapport met de resultaten van het verantwoordingsonderzoek gericht op passend onderwijs is gebruik gemaakt van gegevens over leerlingenaantallen en financiële gegevens zoals bekostigingsgegevens en jaarrekeninggegevens.

Databestand passend onderwijs landelijk

In het ‘databestand passend onderwijs landelijk’ zijn opgenomen: 

  • landelijke leerlingenaantallen
  • de antwoordpercentages van directeuren van samenwerkingsverbanden passend onderwijs op onze vraag naar interne verantwoording
  • leerlingenaantallen bij verschillende mate van verevening (herverdeling van financiën).

Download

Databestand samenwerkingsverbanden passend onderwijs

In het ‘databestand samenwerkingsverbanden passend onderwijs’ zijn voor alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs opgenomen:

  • bekostigingsgegevens
  • jaarrekeninggegevens
  • leerlingenaantallen.

Download