Informatie overdrachtsdossier

In een brief aan de Tweede Kamer op 15 januari 2018 reageert de Algemene Rekenkamer op vragen in de Tweede Kamer over informatie-uitwisseling bij de laatste kabinetswisseling.

De vragen gingen over de informatie die de nieuwe minister van Financiën van zijn voorganger heeft gehad over afspraken tussen de centrale bank en het Ministerie van Financiën. Uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer is gebleken dat deze gesprekspartners doorgaans geen verslagen maken van hun reguliere overleggen. Daarom heeft de Rekenkamer niet nader onderzocht of in het archief of het overdrachtsdossier bij de ministerswisseling nadere afspraken zijn vastgelegd.