Ontbreken van de verplichting tot schatkistbankieren door de Stichting Depositiegarantiefonds in concept besluit

In een brief wijst de Algemene Rekenkamer op 17 oktober 2012 de Tweede Kamer erop dat het op te richten Depositogarantiefonds verplicht dient te worden tot schatkistbankieren. De minister van Financiën wil de Stichting Depositogarantiefonds deze verplichting niet opleggen.
Dit fonds wordt opgericht en gevuld met financiële bijdragen van banken en andere financiële instellingen. Het fonds moet als buffer dienen in slechte tijden als bankinstellingen failliet gaan. Oprichting van dit fonds is een reactie op de kredietcrisis van 2008-2009.
Volgens de Algemene Rekenkamer worden de bijdragen van banken voor dit fonds publiek geld. Deze middelen beheren zou daarom onder de wettelijke verplichting moeten vallen om via de schatkist te bankieren. Bij schatkistbankieren lopen geldstromen via het Rijk. Voordeel van deze vorm van bankieren is dat instellingen en fondsen die er gebruik van maken tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen of beleggen. De risico’s die gelopen worden met schatkistbankieren zijn geringer dan bij andere vormen van financieel beheer.
De Tweede Kamer debatteert op 24 oktober met de minister van Financiën over de oprichting van het Depositogarantiefonds.