Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl en webdossier EU-governance

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer op 2 oktober 2012 aangegeven dat gegevens op de site kredietcrisis.rekenkamer.nl geactualiseerd zijn. Onder meer de dividenduitkering van ABN AMRO aan aandeelhouder de Staat is opgenomen en gegevens van de Europese Commissie over de staatssteun aan ING.
Ook diverse gegevens op de themasite rekenkamer.nl/eu-governance.nl zijn bijgewerkt. Onder meer op het terrein van de economische prioriteiten van de EU en de financiële stabiliteitsinstrumenten voor landen als Ierland, Portugal en Griekenland.