Verruiming depositogarantiestelsel

De minister van Financiën besloot op 7 oktober 2008 dat spaartegoeden van rekeninghouders voortaan zouden worden gegarandeerd tot € 100.000, zonder eigen risico. Dit betekende een forse verruiming van het depositogarantiestelsel dat tot die tijd van kracht was geweest. Voorheen werd namelijk slechts een spaartegoed tot € 40.000 gegarandeerd, met een eigen risico van 10% over tegoeden tussen € 20.000 en € 40.000. De verruiming van het depositogarantiestelsel had tot doel om het vertrouwen in de financiële sector te waarborgen en de kans op een ‘bank run’ te verkleinen.

Aard van de interventie

Het depositogarantiestelsel is een vangnet voor spaarders wanneer een bank in betalingsproblemen komt of failliet gaat. Deze bankgarantie zorgt ervoor dat in zo’n situatie iedereen met een spaar- en/of bankrekening bij een bank tot een bedrag van € 100.000 vergoed krijgt.

Anders dan de overige tijdelijke crisismaatregelen die we hier bespreken is de verruiming van het depositogarantiestelsel niet echt ‘afgesloten’, want de ruimere vergoeding geldt nog steeds. De maatregel is van tijdelijke crisismaatregel omgezet naar staand beleid, dat past binnen de gecoördineerde aanpak binnen de EU.

Wie waren de begunstigden?

De verruiming van het depositogarantiestelsel was en is bedoeld voor iedereen met een spaar- en/of bankrekening bij een bank.

Wat heeft de interventie gekost?

De verruiming van het depositogarantiestelsel heeft geen direct financieel effect gehad voor de Staat. Dit komt doordat eventuele aanspraken op de garantie door De Nederlandsche Bank (DNB) worden omgeslagen over alle deelnemende banken.

Wat heeft de interventie opgeleverd?

De verruiming van het depositogarantiestelsel heeft de Staat geen geld opgeleverd.

Meer informatie in ons online archief

Wilt u meer informatie hebben over de maatregelen die de Nederlandse Staat sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 heeft getroffen? In ons online archief vindt u totaaloverzichten met alle financiële gegevens en de bijbehorende historische ontwikkelingen.