Wat kost een JSF?

Wat kost een JSF? Dit is een van de meest gestelde vragen van bezoekers aan ons webdossier. Het is tevens een van de lastigst te beantwoorden vragen.

In de voortgangsrapportage houdt de minister de door Nederland te betalen stuksprijs bij. Volgens de 19e voortgangsrapportage van september 2018 was de ontwikkeling van de stuksprijs als volgt:

Stuksprijs in dollars daalt gestaag. Door wisselingen in de koers tussen euro en dollar stijgt de stuksprijs in euro's soms wel

Stuksprijs in dollars daalt gestaag. Door wisselingen in de koers tussen euro en dollar stijgt de stuksprijs in euro's soms wel Bedragen x 1 miljoen
JaarStuksprijs in Amerikaanse dollarsStuksprijs Stuksprijs in euro's
201386,180,8
201480,875,7
201581,891,0
201680,294,3
201778,495,7
201876,583,1
Brontabel als csv (168 bytes)

In de figuur wordt de ontwikkeling van de gemiddelde Nederlandse stuksprijs (exclusief de twee reeds eerder aangeschafte testtoestellen) weergegeven, inclusief BTW. De blauwe lijn luidt in Amerikaanse dollars; de paarse lijn in euro’s. De fluctuatie van de eurobedragen wordt door de plandollarkoers  veroorzaakt. In 2013 was de plandollarkoers berekend op $ 1 = € 1,29 en in 2017 is gerekend met een koers van $ 1 = € 1,07.

Niet zomaar afgaan op stuksprijs

Je kunt niet zomaar afgaan op uitspraken over de stuksprijs van de JSF. De stuksprijs van één toestel is lastig aan te geven. Zelfs voor hetzelfde toestel verschilt de stuksprijs per jaar en per land. Dat komt omdat niet alle productieseries dezelfde stuksprijs hebben. En per land kunnen allerlei bijzonderheden zijn afgesproken in product of in prijs. Als partner krijgt Nederland ook nog allerlei kortingen.
In de grafiek hierboven is de gemiddelde stuksprijs voor Nederland aangegeven, maar zelfs dan blijft het lastig om vast te stellen wat precies de stuksprijs is. Het is namelijk maar net wat men meerekent in die prijs: alleen het toestel zodat het kan vliegen? Of ook de noodzakelijke gronduitrusting en de bewapening? Zonder die informatie blijft een uitspraak over de stuksprijs onduidelijk.

Voor meer uitleg over stuksprijs van militaire vliegtuigen in het algemeen verwijzen we naar een archiefpagina op onze website over de stukprijs algemeen.