Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van EZK - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Goed functionerende economie en markten412.261
2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei5.999.344
3. Toekomstfonds242.664
4. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering15.699.666
5. Een veilig Groningen met perspectief14.164.870
40. Apparaat570.605
41. Nog onverdeeld0
Totaal37.089.410
Brontabel als csv (408 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Goed functionerende economie en markten000Nee
2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei23.99532824.322Nee
3. Toekomstfonds000Nee
4. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering000Nee
5. Een veilig Groningen met perspectief1.78601.786Nee
40. Apparaat3800380Nee
41. Nog onverdeeld000Nee
Totaal26.16132826.488Nee
Brontabel als csv (527 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Goed functionerende economie en markten000Nee
2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei2.0592.0124.072Nee
3. Toekomstfonds000Nee
4. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering000Nee
5. Een veilig Groningen met perspectief1.72701.727Nee
40. Apparaat000Nee
41. Nog onverdeeld000Nee
Totaal3.7862.0125.798Nee
Brontabel als csv (527 bytes)