Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van EZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen20.102
Begrotingsreserves5.601.478
Vorderingen buiten begrotingsverband23.642
Schulden buiten begrotingsverband72.802
Openstaande rechten0
Vorderingen3.426.733
Schulden0
Voorschotten19.259.658
Garantieverplichtingen3.519.761
Andere verplichtingen75.523.567
Deelnemingen1.616.921
Totaal109.064.664
Brontabel als csv (396 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten1.76201.762
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen1.44201.442
Deelnemingen000
Totaal3.20303.203Nee
Brontabel als csv (477 bytes)