Beperkte controle op financiële toezichthouders

In een brief heeft de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer gewezen op de beperkingen die momenteel bestaan om het werk van toezichthouders op de financiële markten te onderzoeken. De Kamer debatteert binnenkort met de minister van Financiën over de uitkomsten van de parlementaire enquête financieel stelsel, ook wel het onderzoek van de commissie-De Wit genoemd. In de brief wordt de Kamer erop gewezen dat nog niet afdoende geregeld is dat de Algemene Rekenkamer onderzoek kan doen naar de kwaliteit van de toezichthoudende werkzaamheden van De Nederlandsche Bank. Volgens De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën is zulk onderzoek niet mogelijk, omdat het in strijd is met een Europese richtlijn. Onderzoek van diverse nationale rekenkamers in lidstaten van de Europese Unie wijst echter uit dat in vier landen zulk onderzoek door de nationale rekenkamer wel wordt toegestaan. In de brief wordt verder ingegaan op het gegeven dat bij de uitgebreide rol van toezicht op de financiële sector door de Europese Centrale Bank niet voorzien is in controle op het werk van de Europese Centrale Bank.