Advies oprichting Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel (brief art. 34/96 CW)

Brief van de Algemene Rekenkamer over controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer en over de controle-, verantwoording- en toezichtstructuur.