Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van IenW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband21.116
Schulden buiten begrotingsverband9.597
Openstaande rechten0
Vorderingen12.501
Schulden0
Voorschotten4.752.201
Garantieverplichtingen663.845
Andere verplichtingen2.108.266
Deelnemingen0
Totaal7.567.526
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen2.70002.700
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal2.70002.700Nee
Brontabel als csv (477 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten0850850
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal0850850Nee
Brontabel als csv (429 bytes)