Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van IenW - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Inspectie Leefomgeving en Transport195.158
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut95.568
Rijkswaterstaat3.357.301
Totaal3.648.027
Brontabel als csv (176 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Inspectie Leefomgeving en Transport3.6305454.175
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut000
Rijkswaterstaat058.74258.742
Totaal3.63059.28662.916Nee
Brontabel als csv (257 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Inspectie Leefomgeving en Transport05.6755.675
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut000
Rijkswaterstaat012.66912.669
Totaal018.34418.344Nee
Brontabel als csv (241 bytes)