Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van IenW - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
11. Integraal Waterbeleid50.240
13. Bodem en Ondergrond35.422
14. Wegen en Verkeersveiligheid195.995
16. Openbaar Vervoer en Spoor1.000.772
17. Luchtvaart34.452
18. Scheepvaart en Havens81.664
19. Uitvoering Milieubeleid en Internationaal70.936
20. Lucht en Geluid35.947
21. Duurzaamheid47.263
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's34.348
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie57.346
24. Handhaving en Toezicht131.881
25. Brede Doeluitkering953.451
26. Bijdrage Investeringsfondsen6.343.743
97. Algemeen Departement67.280
98. Apparaatsuitgaven kerndepartement348.664
99. Nog Onverdeeld0
Totaal9.489.404
Brontabel als csv (706 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
11. Integraal Waterbeleid0780780Nee
13. Bodem en Ondergrond7956271.422Nee
14. Wegen en Verkeersveiligheid1.3586.1187.476Nee
16. Openbaar Vervoer en Spoor000Nee
17. Luchtvaart2164.5994.815Ja
18. Scheepvaart en Havens0111111Nee
19. Uitvoering Milieubeleid en Internationaal04.3504.350Nee
20. Lucht en Geluid000Nee
21. Duurzaamheid2541.1441.398Nee
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's0909909Nee
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie000Nee
24. Handhaving en Toezicht000Nee
25. Brede Doeluitkering000Nee
26. Bijdrage Investeringsfondsen000Nee
97. Algemeen Departement03.4363.436Ja*
98. Apparaatsuitgaven kerndepartement019.24019.241Ja*
99. Nog Onverdeeld000Nee
Totaal2.62441.31443.938Nee
Brontabel als csv (847 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
11. Integraal Waterbeleid0780780Nee
13. Bodem en Ondergrond0627627Nee
14. Wegen en Verkeersveiligheid1.3586.1187.476Nee
16. Openbaar Vervoer en Spoor000Nee
17. Luchtvaart2164.5994.815Ja
18. Scheepvaart en Havens0111111Nee
19. Uitvoering Milieubeleid en Internationaal04.3504.350Nee
20. Lucht en Geluid000Nee
21. Duurzaamheid2541.1441.398Nee
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's0909909Nee
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie000Nee
24. Handhaving en Toezicht000Nee
25. Brede Doeluitkering000Nee
26. Bijdrage Investeringsfondsen000Nee
97. Algemeen Departement03.4363.436Ja*
98. Apparaatsuitgaven kerndepartement1419.11719.131Ja*
99. Nog Onverdeeld000Nee
Totaal1.84341.19043.033Nee

* O.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (844 bytes)