Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van IenW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband18.249
Schulden buiten begrotingsverband17.169
Openstaande rechten0
Vorderingen10.200
Schulden0
Voorschotten4.456.042
Garantieverplichtingen443.679
Andere verplichtingen1.882.842
Deelnemingen0
Totaal6.828.181
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband6130613
Schulden buiten begrotingsverband5870587
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen3.214120.875124.089
Deelnemingen000
Totaal4.414120.875125.289Nee
Brontabel als csv (573 bytes)