Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van IenW - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Inspectie Leefomgeving en Transport174.553
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut88.489
Rijkswaterstaat2.976.169
Totaal3.239.211

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (176 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Inspectie Leefomgeving en Transport12.8425.45018.291
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut1.2856491.934
Rijkswaterstaat26.67420.79647.470
Totaal40.80126.89567.696Ja

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (260 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Inspectie Leefomgeving en Transport05.2465.246
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut0634634
Rijkswaterstaat10.01025.25535.266
Totaal10.01031.13641.146Nee

*Het betreft baten

Brontabel als csv (261 bytes)