Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van Financiën - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen58.948
Begrotingsreserves594.677
Vorderingen buiten begrotingsverband21.067
Schulden buiten begrotingsverband384.991
Openstaande rechten55.592.322
Vorderingen3.843.981
Schulden0
Voorschotten323.761
Garantieverplichtingen205.303.302
Andere verplichtingen6.535.720
Deelnemingen41.002.124
Totaal313.660.893
Brontabel als csv (396 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen07171
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband07.4697.469
Schulden buiten begrotingsverband0117117
Openstaande rechten24.2352.09226.327
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen94.097094.097
Deelnemingen000
Totaal118.3329.749128.080Nee
Brontabel als csv (573 bytes)