Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van Financiën - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen59.271
Begrotingsreserves472.453
Vorderingen buiten begrotingsverband7.518
Schulden buiten begrotingsverband406.527
Openstaande rechten50.018.823
Vorderingen4.045.868
Schulden0
Voorschotten191.564
Garantieverplichtingen198.004.449
Andere verplichtingen5.884.320
Deelnemingen39.144.119
Totaal298.234.912
Brontabel als csv (396 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten2.49502.495
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal2.49502.495Nee
Brontabel als csv (477 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen05757
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten0157.917157.917
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten0308308
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen4.1181.0735.191
Deelnemingen000
Totaal4.118159.355163.474Nee
Brontabel als csv (573 bytes)