Wetsvoorstel open overheid

Door de Wet open overheid zou de positie van de Algemene Rekenkamer veranderen: wij zouden onder de openbaarheidswetgeving vallen. Dat heeft een ongewenst effect en wij hebben dan ook voorstellen tot wijziging gedaan. Met deze brief brengen wij onze zorgen over de consequenties van het wetsvoorstel ook onder de aandacht van de Tweede Kamer.