Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van EZK - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Dienst ICT Uitvoering346.914
Nederlandse Emissieautoriteit10.661
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland973.566
Agentschap Telecom60.703
Totaal1.391.844
Brontabel als csv (197 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Dienst ICT Uitvoering5.33205.332
Nederlandse Emissieautoriteit2780278
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland67.0075967.066
Agentschap Telecom2.695252.720
Totaal75.3128375.396Ja
Brontabel als csv (274 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Dienst ICT Uitvoering000
Nederlandse Emissieautoriteit000
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland5.50205.502
Agentschap Telecom000
Totaal5.50205.502Nee
Brontabel als csv (260 bytes)