Algemene Rekenkamer onderzoekt investeringen in kwaliteit hoger onderwijs

De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs in de jaren 2015 – 2017.

Het gaat om 200 miljoen euro per jaar die de hogeronderwijsinstellingen hebben toegezegd te investeren. Het onderzoek richt zich op de vraag of dit daadwerkelijk is gebeurd en of het geld is besteed aan zaken die de kwaliteit van het onderwijs naar verwachting verbeteren.

Bij het onderzoek worden ook de medezeggenschapsraden van de onderwijsinstellingen betrokken. Die hebben namelijk vanaf de begroting 2016 het recht gekregen om mee te beslissen over de inzet van de investeringen. De inzet van oud-leden van medezeggenschapsraden bij de uitvoering van het onderzoek – onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer – is nieuw.

Aanleiding

Bij de vervanging  van de  basisbeurs  voor studenten in het hoger onderwijs door het leenstelsel in 2015 is afgesproken dat hogeronderwijsinstellingen vanaf 2018 extra middelen krijgen om de kwaliteit te verbeteren. Deze zogenoemde studievoorschotmiddelen lopen op van € 200 miljoen in 2018 tot circa € 750 miljoen vanaf 2025. Hogescholen en universiteiten hebben toegezegd in de drie jaren tussen 2015 en 2018 samen jaarlijks € 200 miljoen te investeren in de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer richt zich op de naleving en invulling van de afspraken over deze voorinvesteringen.