Hoger onderwijs en onderzoek

Hoger onderwijs en onderzoek worden bekostigd met publiek geld. Denk aan bijvoorbeeld de gebouwen van universiteiten of budgetten voor wetenschappelijk onderzoek. Wij onderzoeken of dit geld goed wordt besteed.

Recente publicaties

Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs (2018)

De universiteiten en hogescholen hebben toegezegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat zij in de jaren 2015-2017 € 600 miljoen extra zullen investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Om te zorgen dat studenten hierover konden meebeslissen, is meteen het instemmingsrecht van medezeggenschapsraden op de hoofdlijnen van de begroting ingevoerd. In ons onderzoek Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs zijn we nagegaan in hoeverre de toezegging is nagekomen en het instemmingsrecht heeft gewerkt.

Vastgoed universiteiten: Deel 1 - Financieel toezicht op de sector  (2016)

Publiek vastgoed is gefinancierd met publiek geld, bevat publiek vermogen én is er voor het maatschappelijk belang. Met de onderzoekslijn vastgoed wil de Algemene Rekenkamer bijdragen aan verantwoord vastgoedbeheer door het Rijk én daarmee verbonden instellingen op afstand zoals zorg- en onderwijsinstellingen. In dit rapport doen we verslag van het eerste deel van ons onderzoek naar het universitaire vastgoed. Daarin staan de rollen van de minister van OCW en van de Onderwijsinspectie centraal.