Presidenten rekenkamers EU: verbeter controle op bankentoezicht

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer op 26 november 2018 gewezen op een verklaring van de gezamenlijke presidenten van rekenkamers in de Europese Unie.

Deze verklaring gaat over de tekortkomingen in de verantwoordings- en controleregelingen van het toezichtsmechanisme voor banken in de eurozone. De grote banken in de EU vallen onder het toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), de kleinere banken nog onder de nationale centrale banken.
De Algemene Rekenkamer heeft in het recente verleden diverse keren in onderzoekspublicaties gewezen op blokkades bij het controleren van de ECB.