Verzamelbrief over EU-onderwerpen

Net als vorig jaar stuurt de Algemene Rekenkamer een brief met een verzameling van onderwerpen over de Europese Unie waarin trends worden geduid naar de Tweede Kamer.

In deze brief van 23 november 2017 wordt onder meer ingegaan op onderzoek dat zes rekenkamers parallel hebben uitgevoerd naar de mate waarin aanbevelingen van organisaties als OESO, IMF en Europese Commissie worden opgevolgd door EU-lidstaten. Nederland volgt, aldus de Algemene Rekenkamer, veel aanbevelingen volledig of grotendeels op.

De brief gaat ook uitvoerig in op de inzet van de Europese structuurfondsen in Nederland. Gelijktijdig stuurt de Algemene Rekenkamer een brief naar het parlement over het actualiseren van gegevens in het webdossier EU governance.