Wat leveren EU-subsidies op voor Nederland?

Het is belangrijk dat Europese subsidies volgens de regels worden uitgegeven (rechtmatig zijn). Maar als deze rechtmatigheid in orde is, betekent dit nog niet dat de subsidies het bedoelde effect hebben gehad en dat er dus echt iets met het geld is bereikt (doeltreffend zijn).

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer tussen 2003 en 2016 laat zien dat het zicht op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Europese geld vaak ontbrak. 
Uit onderzoek dat de Algemene Rekenkamer in 2022 verrichtte, blijkt dat EU-subsidies een belangrijke stimulans vormen voor projecten in Nederland. Ook is doorgaans goed te zien welke prestaties er worden geleverd met het ontvangen geld. Het is echter vaak onduidelijk wat de concrete effecten zijn van de inzet van de subsidies en of het geld doelmatig (oftewel: zo zuinig mogelijk) is ingezet.

Meer informatie