Coronarekening - voorjaarseditie 2022

De uitgaven aan de bestrijding van de coronacrisis zijn verder opgelopen. De begrote uitgaven in 2022 komen nu uit op € 20,4 miljard, € 9,6 miljard meer dan op Prinsjesdag was voorzien. Oorzaken zijn de lockdown in januari en februari en het verlengen van steunmaatregelen als de NOW en de TLV.

Dit blijkt uit de jongste editie van de Coronarekening, waarin de Algemene Rekenkamer sinds het begin van de pandemie begrote en gerealiseerde uitgaven bijhoudt. Door verlenging van steunmaatregelen voor bedrijven tot 1 april 2022 zijn de uitgaven hieraan gestegen. Vergeleken met de Miljoenennota 2022 is aan de NOW € 1,0 miljard extra uitgegeven, aan de TLV € 3,4 miljard.  
Andere verhoogde begrote uitgaven hebben te maken met het heropenen van de samenleving, zoals € 1,4 miljard extra voor het vergroten van de testcapaciteit. Daarnaast gaat er € 680 miljoen meer dan was begroot naar GGD’en en de veiligheidsregio’s en € 915 miljoen extra naar vaccins (onder andere naar ontwikkeling).

Over de hele periode van 2020-2022 gekeken, komen de uitgaven van de rijksoverheid aan coronacrisismaatregelen naar verwachting uit op € 89,8 miljard. Dit is € 7,7 miljard meer dan in de Prinsjesdageditie van de Coronarekening stond. Op Verantwoordingsdag, 18 mei 2022, komt er een nieuwe update van de Coronarekening. Daarin gaat de Algemene Rekenkamer nader in op de gerealiseerde uitgaven in 2021.